Castellano
 

Agrupació catalana d’entitats pro persones amb intel·ligència límit

Les persones amb intel.ligència límit presenten un coeficient intel·lectual (segons les escales psicotècniques estàndards ) d’ entre 70 i 85 i dificultats en la seva conducta adaptativa. Aquestes mancances les impedeixen de tenir un bon grau d’autonomia en les activitats de la vida diària i conviure amb una bona capacitat (desenvolupada o no) d’autogovern.

 

Voraviu vetlla i treballa per

 1. Obtenir un reconeixement i identificació del col·lectiu de persones amb intel·ligència límit.
  • Elaborar un cens per part de l’Administració amb l’assessorament de l’Associació i altres professionals relacionats amb el col·lectiu.
  • Sensibilitzar la societat envers les persones amb intel·ligència límit i les seves necessitats.
  • Promoure la investigació per conèixer i identificar el col·lectiu de persones amb intel·ligència límit així com les causes d’aquesta discapacitat.
  • Elaborar protocols de prevenció i actuació (mèdics i escolars).
  • Elaborar un document explicatiu que reculli els criteris diagnòstics i les característiques de les persones amb intel·ligència límit.
 2. Generar conjuntament amb tots els agents socials la promoció d’una cobertura legal adequada de les persones amb intel·ligència límit.
  • Com que les persones amb intel·ligència límit presenten limitacions cognitives, educatives, personals, socials i laborals, i cal que rebin suports intermitents al llarg de la seva trajectòria vital, s’hauria de considerar la intel·ligència límit com una discapacitat i caldria que es reconegués amb un mínim d’un 33% de minusvalidesa.
  • Complir la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI).
  • Reconeixement del cicle vital específic de les persones amb intel·ligència límit: jubilació anticipada, residències especialitzades...
 3. Acomodar el sistema educatiu perquè les persones amb intel·ligència límit tinguin les mateixes possibilitats educatives.
  • Definir itineraris formatius concrets per a persones amb intel·ligència límit.
  • Crear de tallers d’estimulació primerenca en centres ordinaris amb serveis especialitzats en psicomotricitat, logopèdia, habilitats cognitives, fisioteràpia...
  • Potenciar els serveis específics, a través de l’Administració pública, per cobrir les necessitats del col·lectiu: psicologia, logopèdia, psicomotricitat, fisioteràpia...
 4. Potenciar el pas de l’etapa escolar al món laboral
  • Incrementar la participació de les persones amb intel·ligència límit en programes de formació professional, formació prelaboral i formació ocupacional.
  • Allargar l’etapa de formació.
 5. Fomentar l’accés al treball de persones amb intel·ligència límit a través dels suports necessaris per a una inserció laboral adequada.
  • Fomentar el treball ordinari amb suport.
  • Afavorir administrativament el manteniment i la creació de centres especials de treball i empreses d’inserció.
  • Legislar (Llei nacional d’empreses d’inserció) perquè el col·lectiu de persones amb intel·ligència límit pugui participar en una empresa d’inserció.
  • Fer possible que les persones amb intel·ligència límit puguin estar en empreses d’inserció fins a tenir una altra alternativa laboral.
  • Establir l’atemporalitat dels enclavaments laborals.
 6. Protecció jurídica a la persona amb intel·ligència límit mitjançant les figures jurídiques existents en l’ordenament jurídic (tutela, curatela,...)
 

VORAVIU - Agrupació Catalana d’Entitats pro Persones amb Intel·ligència Límit

C/ Siracusa 53, 08012 Barcelona. Telèfon: 93 285 99 77. voraviu@yahoo.es

Avís legal