Castellano
 

Agrupació catalana d’entitats pro persones amb intel·ligència límit

Les persones amb intel.ligència límit presenten un coeficient intel·lectual (segons les escales psicotècniques estàndards ) d’ entre 70 i 85 i dificultats en la seva conducta adaptativa. Aquestes mancances les impedeixen de tenir un bon grau d’autonomia en les activitats de la vida diària i conviure amb una bona capacitat (desenvolupada o no) d’autogovern.

 

Avís legal

El lloc web i el domini voraviu.org corresponen a l’Agrupació Catalana d’Entitats Pro Intel·ligència Límit (en endavant Voraviu), amb CIF G63081905, domiciliada al carrer Siracusa núm. 53, baixos, de Barcelona (CP-08012), tel. 00 34 93 285 99 77, adreça electrònica voraviu@yahoo.es. Figura inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 2a, número 471.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Voraviu, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Voraviu presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Voraviu n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Voraviu, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a voraviu.org (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. No s’autoritza la còpia, reproducció i difusió per cap mitjà de les imatges de les persones que figuren en el lloc web.

 

VORAVIU - Agrupació Catalana d’Entitats pro Persones amb Intel·ligència Límit

C/ Siracusa 53, 08012 Barcelona. Telèfon: 93 285 99 77. voraviu@yahoo.es

Avís legal